ModuSec® (PyroFoam Kærne)

Mineraluld kærne paneler

Styrke

Kærnematerialet har meget høj strukturel styrke - (Brandtestet uden støtte i den udvidede LPS 1181 test). Over 6 meter tagspænd uden understøtte med “walk-on” service tilgang iht. BS6399. Vægpaneler støtter tagpaneler.

Styrken afhænger af et bindemiddel som holder blokke af mineraluld sammen, og at stålpladerne hele tiden er festet til kærnen under brand. Ikke testet uden støtte iht. LPS 1181. Maksimalt spænd uden understøtte: Ca. 4 m (100 mm tykke paneler) Væggpaneler bør ikke støtte tagpaneler.

Panel sammenføjning

Mekanisk camlock med sammenkoblet not/ fjer system. Stærkere, hurtigere at bygge, enklere at udvide eller flytte, bedre beskyttelse mod vand.

Presset sammen og i hovedsagen blot fæstet i top og bund.

Porøsitet

Ikke-porøs, 100 % lukket cellestruktur i kærnen (PyroFoam)

Porøs: Vil over tid optage fugtighed fra omgivel-serne, som kan føre til redistribution af kærnen og sandsynlig variationer i isolationsværdien i pane-lerne over tid. Større mængder vand i kærnen vil kunne føre til at tag og vægge kan kollapse. Højere sandsynlighed for læk gennem sammenføjningerne.

Isolation

U værdien (hastigheden på varmegennemtrængning) er 0,18. Overfladetemperaturen under BS476 testning overholder EN1047s anbefalede grænse-værdier for beskyttelse af elektronik. (Maks. 50ºC øgning i minimum 60 minutter)

U Verdi på ca. 0,38 – dvs. 50 % af isoleringsevnen for ModuSec® for et 100 mm mineraluld panel. Dette giver reduceret beskyttelse mod varme gennemtrængning og miljøstabilitet for HVAC udstyr med samme paneltykkelse.

Brandklasse

100 mm: F90 iht. BS476 Pt 22.

100 mm: F60 eller F90 afhængig af tæthed.

Marine brand klassificering

Paneler og kabel/rør gennemføringssystem godkent af Lloyds IMO i 60 minutter.

Ukendt med IMO testning udført på paneler med mineraluldskærne.

Forureing ved huldtagning

Ved hulldtagning eller skæring oppstår kun store, tunge styker som falder ned lokalt.

Lette fibrer flyver af og kan forårsage forurening af hardware.

Ophæng i tag og vægge.

Forstærkningskanaler i stål støbes ind i panelerne så  tungere elementer som rør, kabelstiger, etc.) let kan festes ind uden at egne forstærkningspaneler er nødvendige. Kabelkanaler kan støbes ind hvis ønskeligt.

Ingen indvendig forstærkning eller kanaler. Tunge elementer må enten festes gennem panelerne, det medfører øgende varme gennemtrængning og potentiel fare for vand indtrængning.

Sikkerhed

Mulighed for tillægsbeskyttelse mod eksplosioner og indbrud op til SEAP 3.

Kun standard paneler tilgængelig.

Beskyttelse mod gnavere

Ingen fordel for gnavere og kærnen tilbyder ingen reddematerialer.

Mineraluld bruges ofte som reddematerialer for rotter og mus.

Giftighet*

Ikke-giftig

Ikke-giftig

Dører

Dobbeltfalset 65 mm tyk giver tillægsisolation og sikkerhed. Dobbelt røgforseglinger rundt om hele døren.

Normalt 40 mm tyk dør med enkel røgforsegling.

*Mærk: PIR eller PUR baserede paneler afgiver en tyk giftig røg hvis kærnen (let) antændes og øger desuden signifikant  brand-belastningen (pga mængden af det brændbare materialet) i en bygning. Uegnet til bygning af it rum.

 

Gipsplader (porøse, let at knække, støver, etc.), mineraluld og andre skumkærneprodukter er uegnede til it rum med kritisk udstyr og systemer. ModuSec® systemet med PyroFoam kærne, specialudviklet for til at give tilstrækkelig beskyttelse af datamaskiner og lagringsmedia, det er det eneste systemet som ivaretager alle disse elementerne – til en forsvarlig pris. ModuSec® overholder anbefalingerne fra Turnbull, Sarbanes Oxley, Basel II om at følge ”best practice” for at minimalisterne den operationelle risiko.

SAMMENLIGNING AF PANELSYSTEMER TIL BYGNING AF IT RUM

ModuSec ®

Nordisk distributør af ModuSec® skalsikring til de, der har

behov for certificeret beskyttelse mod varme, vand, røg, gas

samt værn mod skader forårsaget af eksplosioner og EMI.

Leveres igennem certificerede forhandlere i Norden.

Læs mere om os på: www.remtech.dk