SIKKERHED

REMTECH NORDIC AS—Danmark

CVR/SE-nr. 32 46 7997

Vassingerød Bygade 20, 3540 Lynge

Telefon: +45  28 45 54 56 ,  E-post: knud@remtech.dk

Nordisk distributør af ModuSec® skalsikring til de, der har

behov for certificeret beskyttelse mod varme, vand, røg, gas

samt værn mod skader forårsaget af eksplosioner og EMI.

Leveres igennem certificerede forhandlere i Norden.

Læs mere om os på: www.remtech.dk

SIKKERHED

 

ModuSec® er det eneste tilgængelige modulære system som tilbyder mulighe-den for beskyttelse iht. LPS 1175 SR 1-5 sammen med beskyttelse mod eksplosion og brand.

Det er muligt at kombinere de forskellige sikkerhedsaspekter i samme konstrukti-on afhængig af trusselniveauet, med til-strækkelig struktur, døre og servicegen-nemføringer til at bygge en komplet sik-kerdsskal rundt om it udstyret. Modu- Sec® beskytter mod angreb fra termiske lancer. Vi har lang erfaring i at bygge høj-sikkerhedsrum til it udstyr.